TILITOIMISTOPALVELUT

KIRJANPITO- JA TILITOIMISTOPALVELUT

- osakeyhtiön / kommandiittiyhtiön kirjanpito

- toiminimen kirjanpito

- yhdistyksen kirjanpito

- palkkahallinto

- tilinpäätökset

- veroilmoitukset 


ASIAKASPALVELU

Saat meiltä henkilökohtaista palvelua ja opastusta sähköisen kirjanpitojärjestelmän käyttöönotossa.

- opastus Visma Fivaldin käyttöön

- uusien laskujen vastaanotto-osoitteiden lähetys

- maksatusten hoito

- raportointi